Skip to main content
| author

دوز سوم واکسن کرونا

20 مرداد, 1401

دوز سوم واکسن کرونا ، امروزه برای ایمنی بدن در مقابل ویروس کرونا از واکسن های مختلفی استفاده می شود. در بیشتر کشورهای دنیا اقداماتی برای تزریق واکسن صورت گرفته است. مطالعات نشان می دهند که تزریق واکسن می تواند برای 8-6 ماه در بدن ایمنی ایجاد کند. پس از گذشت این مدت، میزان ایمنی دچار افت نسبی می شود.

بنابراین برای اینکه همواره حداکثر ایمنی در بدن وجود داشته باشد، باید دوزهای یادآوری واکسن را نیز تزریق نمود. در حال حاضر مدتی است که تزریق دوز سوم در ایران آغاز شده است. به افرادی که دوزهای اول و دوم را دریافت کرده اند، توصیه می شود تا برای حفظ ایمنی بدن در مقابل ویروس کرونا برای تزریق دوز سوم هم اقدام نمایند. نتایج مطالعات نشان می دهند که افرادی که دوز 3 را دریافت کرده اند 93% کمتر از افرادی که از دوز 2 آنها حداقل پنج ماه گذشته در خطر بستری هستند. علاوه بر این، شدت بیماری و خطر مرگ در اثر کرونا در افرادی که دوز سوم را دریافت کرده اند، به میزان 92 و 81 درصد کمتر است.

دوز سوم واکسن کرونا
چه کسانی باید دوز سوم واکسن کرونا را بزنند؟


در ابتدا برنامه تزریق دوز سوم واکسن برای افراد بالای 60 سال و بیماران خاص اجرا شد. در حال حاضر، شرایطی فراهم شده تا تمام افراد 60-18 سال هم بتوانند این دوز را دریافت کنند. با گسترش سویه جدید ویروس کرونا ( امیکرون) در کشور، تاکید زیادی بر تزریق واکسن صورت می گیرد. مسئولین وزارت بهداشت اعلام کرده اند در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی (زدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی) و نیز عدم تزریق واکسن، امیکرون گسترش پیدا می کند و تعداد افراد درگیر با بیماری افزایش می یابد. با این حال، هنوز برخی از افراد برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند.


زمان تزریق دوز سوم واکسن کرونا


رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت زمان تزریق دوز سوم را اعلام کرد. بر این اساس کسانی که دوز اول و دوم واکسن برکت یا سینوفارم را دریافت کرده اند، در صورت گذشت حداقل 4 ماه از زمان تزریق دوز دوم می توانند برای تزریق دوز سوم به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

زمان تزریق دوز سوم واکسن کرونا
مدارک مورد نیاز برای دوز سوم


کسانی که برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا اقدام می کنند، باید کارت واکسن یا کارت ملی خود را همراه داشته باشند. این افراد برای دریافت دوز سوم واکسن می توانند به همه مراکز مراجعه کنند. اما بهتر است دوز سوم را هم در همان مرکزی تزریق کنند که دوزهای قبلی را دریافت کرده اند. یادآوری می کنیم که برای تزریق دوز سوم واکسن نیازی به دریافت نوبت اینترنتی نیست.


دوز سوم چه واکسنی بزنیم؟


این سوال برای بسیاری از افراد پیش می آید. در پاسخ باید گفت که بر اساس مصوبه کمیته فنی واکسیناسیون، افرادی که واکسن سینوفارم دریافت کرده اند، در دوز سوم می توانند یکی از واکسن های سینوفارم یا آسترازنکا و یا پاستو کووک پلاس را تزریق نمایند.
کسانی که در نوبت های اول و دوم، واکسن برکت دریافت کرده اند، می توانند برای دوز سوم، واکسن برکت یا سینوفارم و یا آسترازنکا تزریق کنند.
اشخاصی که دوز اول و دوم خود از واکسن اسپوتنیک استفاده کرده اند باید برای دوز سوم واکسن آسترازنکا تزریق نمایند. زمان تزریق دوز سوم، 6 ماه بعد از تزریق دوز دوم است.
همچنین افرادی که واکسن آسترازنکا دریافت نموده اند، باید برای دوز سوم همین واکسن را دریافت کنند. این افراد 6 ماه بعد از تزریق دوز دوم برای دریافت دوز سوم واکسن اقدام نمایند.
علاوه بر این، داوطلبانی که در کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک شرکت کرده و واکسن 3 نوبته تزریق کرده اند، می توانند دوز چهارم را 6 ماه بعد از تزریق دوز سوم با همین واکسن انجام دهند.
دریافت کنندگان واکسن پروتئین نوترکیب اسپایکوژن هم می توانند در نوبت سوم همین واکسن را تزریق نمایند.