Skip to main content
| author

در چه صورت دختر و پسر بصورت مساوی ارث می برند؟

21 مرداد, 1401

<p>در چه صورت دختر و پسر بصورت مساوی ارث می برند؟ ، طبق قانون پسران دوبرابر دختران ارث می برند. اما در صورتی به فرزند دختر یا پسر، ارث تعلق می گیرد که اولا متوفی دارای مال باشد و از بدهی ها مالی باقی بماند. ثانیا هیچ کدام از موانع ارث در او نباشد.اما در بین میزان ارث بعضی موارد استثناعاتی وجود دارد که</p>
<hr id="system-readmore" />
<p>باعث می شود ارث بصورت مساوی بین دختر و پسر تقسیم شود. در ادامه با ما همراه باشید تا با این استثناعات آشنا شوید.</p>
<h3><br />ارث چیست؟</h3>
<p><br /> به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش ارث گفته می ‌شود که به شخص دیگری منتقل می ‌گردد. ارث، به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته ‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف، متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده ‌است. بعد از اینکه شخصی فوت می کند ممکن است مال و اموالی داشته باشد که وراث شخص بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند آن را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک (مال و اموال) که به وراث می رسد، ارث می گویند.</p>
<h2><br />در چه صورت دختر و پسر بصورت مساوی ارث می برند؟</h2>
<p><br />بر اساس قانون مدنی، اگر همه فرزندان پسر باشند، سهم الارث متوفی میان آنها به صورت مساوی تقسیم می شود. اگر همگی، فرزند دختر باشند نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. با این وجود، اختلاف در تقسیم ارث، معمولا در صورتی به وجود می آید که وراث متوفی شامل دختران و پسران باشد . همانطور که گفته شد، پسران دو برابر دختران ارث می برند. زیرا پسران متکفل معیشت خانواده هستند. از آن رو که دختران، در خصوص تامین مایحتاج خانوادگی تکلیف و وظیفه ای ندارند، سهم الارث آنها از برادران شان کمتر است و نصف پسران ارث می برند .</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="در چه صورت دختر و پسر بصورت مساوی ارث می برند؟" src="/images/01-In-what-case-do-boys-and-girls-inherit-equally.jpg" alt="در چه صورت دختر و پسر بصورت مساوی ارث می برند؟" width="400" height="210" /><br />• اگر تعداد پسران، کمتر از نصف تعداد دختران باشد مثلا 2 پسر و 5 دختر، وصیت زیاده بر ثلث می‌ شود و می ‌توان سهم الارث را به صورت مساوی بین آنها تقسیم کرد.<br />• اگر وارث، مازاد بر ثلث را تنفیذ کنند مثل حالت اول سهم پسران و دختران برابر خواهد شد. اما اگر تنفیذ نکنند، وصیت تا ثلث معتبر خواهد بود. نتیجه ‌ای که به دست خواهد آمد این است که سهم دختران تا جایی که ممکن است به سهم پسران نزدیک خواهد شد.</p>
<h4><br />سخن پایانی</h4>
<p><br />در هیچ جایی از قانون سهم مساوی ارث بین دختران و پسران وجود ندارد. جز مواردی که در بالا ذکر شد. علاوه بر آن، زمانی که پدر زنده است می تواند در وصیت نامه خود به نفع دختران کار کنند.</p>