Skip to main content
| Super User

گمرک چیست و چه وظایفی دارد؟

20 مرداد, 1401

گمرک چیست و چه وظایفی دارد؟، تجارت جهانی و اقتصاد بین المللی در پیشرفت و توسعه ی کشورهای جهان تاثیر زیادی دارد. نقش تجارت و اهمیت آن در زندگی روز به روز پر رنگ تر می شود. آگاهی از مسائل مربوط به تجارت و اقتصاد در قرن کنونی بسیار ضروری است. به دیدی وسیع تر برای توسعه ی فعالیت های اقتصادی و تجاری در سطح

جهان واردات و صادرات کالاها نقشی اساسی دارد. به همین منظور نقش گمرک در قلمروهای سیاسی حائز اهمیت خواهد بود.


گمرک کجاست؟


گمرک مرجع و بخشی مربوط به کشورهاست که در آن به کنترل ورود و خروج کالاها و تمام وسایل پرداخته می شود. در گمرک تعرفه ها و عوارضی برای هر چیزی که از مرز کشورها وارد یا خارج می شود در نظر می گیرند. گمرک مالیات های مربوط به صادرات و واردات کالاها را وضع و دریافت می کند. هر کشور تعدادی گمرک در شهرها و مرزهای مختلف خود دارد. در این میان گمرک به عنوان مهم ترین مجری صادرات و واردات ایفای نقش می کند. گمرک های جهان مجموعه قوانین و مقررات تجاری، صنعتی، بازرگانی، بهداشتی و اقتصادی را برای صادرات و واردات کشورها اعمال می کنند. اما هر گمرک براساس قوانین کشور مربوطه سیاست های مختص به خود را اعمال می نماید. گمرک ها، سازمان هایی ضروری برای قلمروهای حکومتی می باشند. این اماکن مسئولیت تامین درآمد، سهولت امر تجارت و حفاظت از کشورها را به عهده دارند. در این نهادها امور مربوط به صادرات و واردات کالا و مسافرین در سطح بین کشوری مدیریت می شوند. حکومت ها و دولت ها سیاست های مالی، اجتماعی و اقتصادی تدوین شده ای را در گمرک ها به اجرا می گذارند.

گمرک کجاست؟
وظیفه گمرک چیست؟


گمرک ها وظایف متعددی دارند که در این بخش به برخی از آنها اشاره می کنیم. اولین وظیفه ای که در گمرک انجام می شود، دریافت حقوق گمرکی، نظارت و کنترل صادرات و واردات، حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه و حمایت از تولیدات داخلی کشورها است. همچنین حفاظت های زیست محیطی، مشارکت در سیاست گذاری های تجاری و اقتصادی و اجرای قوانین و مقررات تجارت بین المللی از وظایف گمرک ها می باشد. علاوه بر این موارد ارائه ی تسهیلات تجاری، اقتصادی، حفاظت از آثار فرهنگی هنری، مبارزه با قاچاق، حمایت از حقوق مالکیت فکری، مبارزه با تروریسم نیز در گمرک انجام می شود. در گمرک با استفاده از بازرسی های نامحسوس و نظارت و کنترل های مداوم ارزیابی و مدیریت خطر صورت می گیرد. در گمرک برای ترانزیت کالاها حداکثر تسهیلات در نظر گرفته می شود. علاوه بر این میان اعمال و اجرای مقررات با ارائه ی تسهیلات موازنه های منطقی ایجاد می شود. همچنین کشورها سعی می کنند در سطح منطقه و بین الملل همکاری های گمرکی خود را گسترش و توسعه دهند. با این کار فعالیت های بازرگانی و تجاری توسعه یافته و اوضاع اقتصادی بهبود می یابد.


سخن پایانی


در گمرک فنون جدید نظارت و بازبینی، فناوری های جدید اطلاعات، مدیریت خطر و... به کار گرفته می شود. به این صورت با تدوین دستورالعمل های اجرایی و آئین نامه های مدون تجارت بین کشورها گسترش می یابد.