Skip to main content
| author

اقساط مهریه برای کارگران و کارمندان

16 آبان, 1401

برای کارمندان دولت و کارگران پرداخت مهریه شرایط مختلفی دارد.

در صورتی که زن مهریه خود را مطالبه کرده باشد و مرد برای پرداخت مهریه خود اموالی نداشته باشد، اگر زوجه تا یک سال پیش از طرح دعوی قادر به اثبات تمکن مالی مرد نباشد، با در نظر گرفتن میزان مهریه از حقوق ماهیانه مرد برای پرداخت مهریه کسر خواهد شد. اگر می خواهید در رابطه با قسط بندی مهریه برای کارمندان و کارگران اطلاعات بیشتری به دست آورید تا پایان این مقاله همراه ما باشید. 

مهریه و شرایط آن

مهریه و قسط بندی مهریه یکی از موارد اصلی و مهم پس از طرح پرونده طلاق است. البته این امکان وجود دارد که زوجه قبل از طلاق نیز مهریه خود را به اجرا بگذارد. پس لزومی ندارد که زن فقط در هنگام طلاق مهریه خود را دریافت کند. بلافاصله پس از جاری شدن خطبه عقد زوجه می تواند از زوج مهریه خود را طلب کند و زوج نیز وظیفه دارد آن را پرداخت کند. امروزه برای دریافت مهریه زوجه باید به اداره ثبت مراجعه خواهد کرد و می تواند برای درخواست مهریه خود از اموال زوج و گردش حساب های بانکی او استعلام داشته باشد. همچنین شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با بهترین وکیل خانواده در بابل در ارتباط باشید.

مهریه و شرایط آن

قسط بندی مهریه

در صورتی که زوج دارای اموال کافی باشد به اندازه مهریه زوجه از اموال او توقیف می شود و این اموال به زن داده می شوند. اما اگر زوج دارای اموال خاصی نباشد، بعد از گذشت مدتی با ارسال پرونده به دادگاه در این زمینه دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد. زمانی که مرد توانایی پرداخت مهریه زن را ندارد یا به رای دادگاه اعتراض داشته باشد، نسبت به درخواست اعسار و قسط بندی پرداخت مهریه می تواند اقدام کند. در این هنگام مهریه با درنظر گرفتن درآمد مرد قسط بندی خواهد شد. 
پس از صدور حکم دادگاه برای پرداخت مهریه، زوج می تواند نسبت به درخواست اعسار و تقسیط مهریه اقدام کند. با قسط بندی مهریه زوج موظف است که قسط های خود را به موقع پرداخت کند. در اینجا باید توجه کرد که حکم اعسار یک حکم موقتی بوده و اگر پس از تقسیط مهریه زن بتواند اموالی از مرد را معرفی کند، مهریه او از همان مال معرفی می‌ شود و وصول خواهد شد. بنابراین در این صورت تقسیط مهریه ملغی می گردد. 

قسط بندی مهریه

همچنین باید اضافه کرد حتی اگر طلاق از سوی مرد لحاظ شده باشد، باز هم برای مرد این امکان وجود دارد که از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را داشته باشد. زیرا این موضوع هیچ گونه منافاتی با درخواست اعسار زوج نخواهد داشت. یکی از نکات مهم دیگر در این زمینه این است که بعد از قسط بندی مهریه توسط دادگاه و شروع به پرداخت مهریه توسط زوج دیگر زن و مرد به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نخواهند کرد، بلکه فقط لازم است برای اجرای احکام مراجعه کنند.
برای اجرای احکام به ازای هر پرداخت زوج رسید ارائه می‌ شود که برای پرداخت کننده به عنوان یک مدرک معتبر شناخته می ‌شود. این رسید جلوی هرگونه سو استفاده و انکار زوجه را می گیرد. 

شرایط قسط بندی مهریه برای کارگران و کارمندان

مهریه از حقوق زوجه به شمار می‌ آید و هر زمانی می تواند آن را مطالبه کند. در صورتی که مردی دارای اموال باشد از اموال مرد این مهریه برداشت می شود. همچنین زن این امکان را دارد که اموال مرد را توقیف کند. ولی این اموال نباید در دسته مستثنیات دین قرار داشته باشند. در هر صورت مرد در هر شرایطی که باشد حتی اگر توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لازم است که مهریه زن را پرداخت کند. برای کارمندان دولت این مهریه با در نظر گرفتن این که فرزند یا همسر دارند یا خیر، به صورت ماهانه از حقوق آنها کسر می شود. ولی در رابطه با کارگرانی که روزمزد هستند و حقوق آنها ثابت نیست، اگر زوجه مهریه خود را درخواست کرده باشد در ازای درخواست اعسار زوج به علت عدم توانایی در پرداخت، قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایط زوجه نحوه اقساط را تعیین کند. بنابراین می ‌توان گفت که میزان پرداخت مهریه برای تمامی افراد به صورت ثابت نیست و برای هر فردی متغیر خواهد بود.

شرایط قسط بندی مهریه برای کارگران و کارمندان
برای مردی که کارمند دولت است و همسرش مهریه خود را مطالبه کرده باشد با درخواست زوجه و بررسی و نظر دادگاه بر اساس ماده ۴۹ قانون احکام مدنی میزانی از حقوق مرد با در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن افراد تحت تکفل یک چهارم یا یک سوم حقوق به صورت ماهانه قبل از واریز شدن به حساب مرد کسر می شود و به حساب زن واریز خواهد شد. 
اگر مرد کارگر بوده و یک حقوق ثابت نداشته باشد و در صورت نداشتن توانایی لازم برای پرداخت مهریه زوجه، با در نظر گرفتن شرایط زوج و دفاعیات زوجه قاضی می تواند مهریه را قسط بندی کند. همچنین قاضی می‌ تواند پیش قسط مهریه را نیز تعیین کند. شایان ذکر است که اندازه تقسیط مهریه به شکل ثابت نبوده و برای هر فردی با در نظر گرفتن شرایط و درآمدی که دارد متعیر است. همچنین این میزان بستگی به پرونده، شعبه و قاضی و وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد دارد که در این زمینه تصمیم‌ گیری می‌ کند.