ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دیه چیست؟

دیه کامل انسان در سال 1400، همان طور که حتماً اطلاع دارید نرخ مربوط به دیه ی افراد هر سال اعلام می شود. این مبلغ از طریق شورای عالی قضایی تعیین و به اطلاع عمومی می رسد. در سال 1400 نیز مانند سال های قبل دیه انسان محاسبه و اطلاع رسانی شد. البته با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی جامعه

دیه کامل انسان در سال 1400

دیه امسال 45 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. به این صورت که میزان دیه در ماه های عادی برابر با 480 میلیون تومان است. این مبلغ در ماه های حرام 640 میلیون تومان می شود. در قانون کشور دیه زن نسبت به دیه مرد نصف است. البته در خصوص بیمه شخص ثالث براساس ماده 4 قانون بیمه تبصره 2 این دیه برابر محاسبه می شود. یعنی اگر تصادفی رخ دهد و راننده آسیب ببیند براساس این قانون بین زن و مرد فرقی نیست. بیمه به یک میزان به هر کدام دیه پرداخت می کند.


دیه چیست؟


یکی از مجازات های اسلامی دیه است. دیه میزان مشخصی مال است که به خاطر جنایت و آسیب غیر عمد بر جان، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی و... که بنابه هر علتی قصاص ندارد، تعیین می شود. به این معنی که اگر جرایم غیر عمدی باعث آسیب رسیدن به جان یا هر کدام از اعضای بدن شود و فرد آسیب ببیند بنابه شرع و قانون میزانی دیه تعیین شده و مجرم باید آن را به شخص آسیب دیده یا خانواده ی فرد پرداخت نماید. همچنین اگر جرمی اتفاق بیفتد و عمدی باشد اما بنابه دلایلی امکان قصاص نباشد فرد باید دیه پرداخت نماید. گاهی نیز امکان دارد حکم قصاص صادر شود اما شخص آسیب دیده یا اولیای دم وی بخواهند در ازای دریافت دیه رضایت بدهند و از قصاص بگذرند.

دیه چیست؟
محاسبه درصد دیه


برای انواع صدمات و نقص عضو دادگاه مقدار مشخصی محاسبه می کند. این مقدار به صورت درصد اعلام خواهد شد. هر سال این درصد براساس نرخ دیه ی اعلام شده محاسبه می شود. مثلاً در سال 1400 دیه شکستن و آسیب بینی 10 درصد میزان کل دیه است. به این شرح که اگر کسی در حادثه ای دچار شکستگی بینی شود 48 میلیون تومان خسارت خواهد گرفت. دیه شکستن استخوان دست (در صورت ترمیم) 38 میلیون و 400 هزار تومان، دیه یک دست 240 میلیون تومان، دیه یک پا 240 میلیون تومان، دیه شکستن دنده 11 میلیون و 200 هزار تومان می شود. همچنین دیه شکستن جمجمه 48 میلیون تومان، دیه شکستن دندان های جلو 24 میلیون تومان و دیه شکستن دندان های عقب 11 میلیون و 200 هزار تومان می شود.

برابری دیه زن و مرد در سال 1400


در قوانین اسلام دیه زن همیشه نصف دیه مرد بوده است. براساس تصمیماتی که در قوه قضاییه گرفته شده و بر طبق قوانین جدید این مبلغ در سال 1400 یکسان است. به این معنا که اگر در یک حادثه زنی جان خود را از دست بدهد 480 میلیون تومان در ماه های عادی و 640 میلیون تومان در ماه های حرام به بازماندگان وی تعلق خواهد گرفت. در قوانین جدید منفعت شاکی پرونده در نظر گرفته شده است.


سخن پایانی


از آنجا که حوادث خبر نمی دهند و ممکن است هر لحظه حادثه ای رخ دهد تعیین میزان دیه امری واجب است. بر اساس قوانین اسلامی مبلغ دیه هر سال براساس شرایط اقتصادی تعیین و اعلام می شود. همان طور که با مطالعه ی متن حاضر متوجه شدید این دیه امسال افزایش چشم گیری نسبت به سال های پیشین داشته است. اصولاً همیشه میزان دیه ای که برای زن در نظر گرفته می شد نصف میزان دیه مرد است. براساس اعلام قوانین جدید قوه قضاییه در سال جدید این مبلغ برابر در نظر گرفته شده است.

آگهی اینترنتی ویژه نقره ای