جستجو پیشرفته

آموزش درسی
آموزشی

استاد امیر محمد محمدی
توضیحاتمدرس خصوصی برق در خانه اصفهان ، تدریس خصوصی برق در خانه اصفهان ، تدریس خصوصی برق قدرت در خانه اصفهان ، تدریس برق قدرت در خانه اصفهان ، مدرس خصوصی برق قدرت در خانه اصفهان
آموزش اندرویدی نرم افزارهای درسی
توضیحاتآموزش اندرویدی نرم افزارهای درسی ، تدریس تمامی دروس در کلیه پایه های تحصیلی
دوره آموزشی نرم افزار متلب
توضیحاتدوره آموزشی نرم افزار متلب ،
تدریس خصوصی ریاضیات پایه ششم تا دهم
توضیحاتتدریس خصوصی ریاضیات پایه ششم تا دهم ، همراه با مشاوره و برنامه ریزی درسی رایگان