Skip to main content
| halvaei

در چه مواردی مرد می‌تواند نفقه زن را پرداخت نکند؟

20 مرداد, 1401

در چه مواردی مرد می‌تواند نفقه زن را پرداخت نکند؟ بر اساس قانون مدنی ایران ماده ی 1106 مردها موظف هستند نفقه پرداخت نمایند. به این معنی که هر زنی که به عقد دائمی مردی در می آید و از او تمکین می کند مستحق دریافت نفقه از همسرش است. این مساله ارتباط کامل با حکم عام نفقه دارد. در قانون مدنی هیچ گونه تفکیکی برای این موضوع امکان پذیر نمی باشد.


نفقه چیست؟


نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و ... می باشد. در اصل به تمام این نیازها به اضافه ی هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی زن است نفقه می گویند.


مواردی که مرد می تواند نفقه ندهد.


در این بین مواردی وجود دارد که طی آن مرد می تواند نفقه زن را پرداخت نکند، در ادامه شرح مختصری از این موارد را می آوریم:
1. امتناع زن از مسئولیت ها و وظایف زناشویی: در صورتی که زن خانه را ترک کند. البته این ترک خانه اگر بدون دلیل موجه و رضایت و موافقت شوهر باشد جزو این مورد به حساب می آید. اگر زنی خانه مشترک خود را بدون رضایت و اطلاع ترک کند حتی اگر در خانه ی پدری خود مستقر شود به معنی امتناع از وظایف خود است. البته این مورد یک استنثنا دارد آن هم این است که در عقد ازدواج یک شرط در این موضوع مطرح شده باشد.
2. نداشتن حسن معاشرت با شوهر: در مواقعی نیز که زنان بدون دلیل تمکین نکنند مرد می تواند نفقه پرداخت نکند. یعنی زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند یا رفتار ناشایست داشته باشد از نفقه محروم می شود. علاوه بر این موارد در مسائل انتخاب شغلی که در تضاد با شئونات اخلاقی و وظایف زناشویی باشد، معاشرت ناشایست و مانند این ها باعث رد نفقه خواهد شد. در این مسائل علاوه بر این که مرد می تواند نفقه پرداخت نکند حتی می تواند همسرش را طلاق دهد.
3. ازدواج ها و نکاح موقت: نفقه از مسائل مربوط به عقد دائم است. به این معنا که تنها به زنانی تعلق می گیرد که به عقد دائم درآمده باشند. یعنی در ازدواج های موقت زنان شامل نفقه نخواهند بود مگر این که در موقع عقد شرطی بیان شده باشد.

مواردی که مرد می تواند نفقه ندهد.
آیا زن شاغل مستحق دریافت نفقه است؟


در قانون برای اشتغال و کار زنان ممنوعیت وجود ندارد. به این معنی که زنان نیز می توانند در صورت خواست خود به کار مشغول شوند. در این موارد زن می تواند تمام درآمد خود را برای خویش نگه دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای پرداخت هزینه های زندگی مشترک بر عهده ی زن نمی باشد. اگر این اتفاق به خواست خود او بیفتد مساله ای ندارد. اما به طور قانونی زنان شاغل تعهدی به پرداخت هزینه های زندگی مشترک ندارند. در قانون مدنی ایران ماده ی 1106 تمام زنانی که عقد دائم هستند شامل نفقه می شوند. حال این زنان ممکن است خانه دار یا شاغل باشند. به این معنا که زنان شاغل نیز مانند زنان خانه دار شامل قانون دریافت نفقه می شوند.

آیا زن شاغل مستحق دریافت نفقه است؟
سخن پایانی


همان طور که در متن نیز اشاره کردیم نفقه یکی از حقوق زنان است. به این معنا که مرد موظف است حقی را با این عنوان براساس نیازهای زندگی همسر خود پرداخت نماید. در موارد اندکی نیز مرد از پرداخت نفقه معاف می شود. یعنی گاهی براساس شرایط ایجاد شده مرد می تواند نفقه ی همسرش را پرداخت نکند. در این مقاله مواردی که شامل این مساله می شود را بیان کردیم.