Skip to main content
| author

حضانت فرزند در طلاق توافقی

21 مرداد, 1401

حضانت فرزند در طلاق توافقی ، حضانت فرزندان یکی از مهمترین موضوعاتی می باشد که در حین طلاق والدین در دادگاه خانواده مطرح می شود. این امر نیازمند تنظیم مقررات ویژه ای از سوی قانونگذار است تا فرزندان کمتر با چالش های بعد از طلاق والدین رو به رو شوند. البته حضانت فرزندان بعد از فوت والدین هم

مطرح است. اما قصد داریم در این مقاله شما را با حضانت فرزندان در طلاق توافقی آشنا کنیم. با ما همراه باشید.


حضانت فرزندان

حضانت فرزندان


حضانت به لحاظ عرفی به معنای نگهداری کودک، حمایت جسمی و عاطفی از آن توسط اشخاصی است که بصورت قانونی وظیفه انجام این امر را دارند. در قانون مدنی حضانت فرزندان تعریف نشده است. اما با توجه به مصادیقی که از حضانت فرزند ارائه شده، می توان آن را ناظر بر حمایت و مراقبت جسمی از کودک دانست. قانون مدنی، حضانت فرزندان را حق و تکالیف والدین می داند. به همین دلیل، هیچ کدام از آنها حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده او است، از نگهداری کودک امتناع کند. همچنین، برای شخصی که حضانت را بر عهده ندارد، حق ملاقات با فرزند محفوظ می باشد.


حضانت فرزندان بعد از طلاق


همانطور که گفته شد، حضانت فرزندان ناظر بر حمایت جسمی و عاطفی از کودک است. به همین دلیل، قانونگذار برای دختر زیر9 سال و برای پسر زیر 15 سال حضانت را در نظر گرفته است. بعد از اینکه فرزند دختر و پسر به این سن برسند، دیگر حضانت در خصوص آنها معنا ندارد و از تحت حضانت والدین خود خارج می شوند.
در حالت عادی، حضانت فرزندان بعد از طلاق تا سن 7 سالگی پسر و دختر بر عهده مادر آنها و بعد از سن 7 سالگی حضانت بر عهده پدر قرار می گیرد. حضانت پدر تا سن 9 سالگی دختر و تا سن 15 سالگی پسر ادامه خواهد یافت. بعد از رسیدن به این سن، فرزندان از حضانت خارج می شوند. البته تا زمانی که به سن 18 سال برسند کماکان تحت ولایت پدر و جد پدری خود قرار دارند.
نکته ای که باید به آن توجه شود آن است که اگرچه حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است. اما طبق ماده 1170 در مورد حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر و جنون او، حق حضانت با پدر خواهد بود.


حضانت فرزند در طلاق توافقی


تعیین حضانت فرزند بعد از طلاق، بر عهده دادگاه خانواده قرار دارد که دادگاه در این مورد به مصلحت طفل نظر ویژه ای دارد. اما زمانی که طلاق والدین و جدایی آنها با توافق یکدیگر باشد، یعنی طلاق توافقی، دادگاه تصمیم در خصوص حضانت فرزندان را نیز بر عهده خود والدین قرار می دهد. یعنی در این موضوع دخالتی نخواهد داشت. در این صورت آنها باید به صورت مکتوب، توافق خود را به دادگاه بدهند.
والدین با توافق یکدیگر حضانت فرزند 3 ساله را به پدر واگذار کنند. در حالی که به لحاظ قانونی حضانت تا پایان 7 سالگی به عهده مادر قرار گرفته و مادر تا سن 7 سالگی در حضانت فرزند (چه پسر و چه دختر) اولویت خواهد داشت. از آن به بعد، تا پایان سن بلوغ، حضانت بر عهده پدر خواهد بود.

حضانت فرزند در طلاق توافقی
همچنین در هنگام طلاق توافقی، علاوه بر شخصی که حضانت را بر عهده می گیرد، در خصوص زمان و مکان ملاقات با فرزند نیز باید تعیین تکلیف شود. البته در صورتی که شخص عهده دار حضانت مواظب فرزند نباشد یا انحطاط اخلاقی داشته باشد، می توان حضانت را از او سلب کرد.
پس در حالت کلی، حضانت فرزندان بعد از طلاق توافقی، براساس توافق میان زن وشوهر انجام می ‌گیرد. دادگاه در این مورد دخالتی ندارد و همه چیز بر عهده والدین می باشد.


نکات مهم حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی


• در قوانین طلاق، اگر حضانت فرزند با مادر باشد، با ازدواج مجدد مادر، حضانت طفل از او ساقط می ‌شود. ولی در طلاق توافقی، زوجین می ‌توانند با یکدیگر توافق کنند. در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت طفل کماکان با مادر باشد.
• طبق قانون مصوب سال 1314 شمسی، حضانت طفل پسر تا سن 2 سالگی با مادر بود. ولی با تغییرات اعمال شده در سال 1382 حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان سن 7 سالگی به مادر واگذار شده است.
• در بحث حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی و هر نوع طلاق دیگر، دادگاه مصلحت طفل را در نظر می ‌گیرد.
• در طلاق توافقی، بحث ملاقات طفل با پدر یا مادر از قبیل تعیین مکان و زمان ملاقات و ...، بستگی به توافق والدین دارد. در صورت عدم توافق والدین و اختلاف میان آنها، تصمیم گیری با دادگاه می باشد.
• در صورت طلاق توافقی، نفقه طفل برعهده پدر است. چگونگی پرداخت و میزان آن بستگی به توافق والدین در حین اجرای طلاق توافقی دارد. در صورت اختلاف میان والدین در مورد پرداخت نفقه، دادگاه مبلغ نفقه را بر اساس وضعیت اجتماعی و شرایط سنی و نیازهای روز مره طفل تعیین می ‌کند.
• تا زمانی که طفل به سن 18 سال تمام برسد، تحت ولایت پدر یا جد پدری خود خواهد بود.


سخن آخر


شرایط حضانت فرزند بستگی به نوع طلاق دارد. طلاق توافقی یکی از انواع طلاق ها می باشد که در امور مالی و غیر مالی دارای آثار خاصی است. حضانت فرزند در طلاق توافقی یکی از مهمترین مسائلی می باشد که باید در جریان پرونده و توسط دادگاه خانواده بررسی شود. قوانین ویژه ای در حقوق مدنی برای حضانت تعیین شده است، اما توافقی بودن طلاق می تواند برخی از این قوانین را نادیده گیرد که البته مصلحت طفل در تمام طلاق ها به رضایت طرفین و قوانین مندرج ارجحیت دارد.