Skip to main content
| author

مجازات خیانت در امانت

21 مرداد, 1401

مجازات خیانت در امانت ، و میزان حکم آن، طبق قانون جدید، تغییراتی داشته است. بر اساس قانون، کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم خیانت در امانت، در زمره جرایم قابل گذشت، قرار گرفته است. با تغییر در حداقل و حداکثر مجازات برخی جرایم تعزیری، مجازات جرم خیانت در امانت و میزان حکم آن، از 6 ماه تا 3 سال،

به نصف یعنی 3 ماه تا 1.5 سال، تقلیل یافته است. نحوه شکایت از این جرم، با مراجعه شاکی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پر کردن شکواییه می باشد. در ادامه به مجازات خیانت در امانت می پردازیم. با ما همراه باشید.


امانت داری


امانت داری یکی از اعمال نیک می باشد. هرکسی که امانتی به او سپرده می‌ شود باید در حفظ و نگهداری آن تلاش کند تا خیانتی در امانت نکرده باشد. زیرا خیانت در امانت علاوه بر این که از نظر حقوقی و قانونی جرم تلقی می ‌شود، از نظر اجتماعی هم جلوه‌ ی خوبی نخواهد داشت. همچنین مردم را نسبت به هم بی ‌اعتماد می‌ کند.
به طور کلی امانت عبارت است از پیمان بستن برای مالی که نزد شخصی دیگر قرار گیرد. این کار باید از طریق راه‌ های قانونی انجام شود.


خیانت در امانت


خیانت در امانت یکی از جرایم مهم قانونی می باشد که مصادیق مختلفی دارد. در حقیقت برای آشنایی با جرم خیانت در امانت لازم است به تعریف قانونی این جرم در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مراجعه کنیم. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مالی را به شخصی می سپارید، اما در هنگام پس گرفتن آن مال شخص از برگرداندن آن شما امتناع کرده و آن را تصاحب می کند، یا به طور عمدی اتلاف می نماید در این حالت جرم خیانت در امانت محقق شده است.
به بیان دیگر جرم خیانت در امانت به معنای استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن عمدی مالی می باشد که به امانت سپرده شده است و قرار بر استرداد آن مال به مالک بوده است. اما شخص با هدف ضرر رساندن به مالک یا متصرف اصلی مال، آن را به او پس نمی دهد.
در جرم خیانت در امانت توجه به این نکته مهم و ضروری است که شخص با میل درونی و رضایت کامل، مال خود را به شخص مورد نظر می سپارد. بنابراین اگر شخص مرتکب با فریب و به طور متقلبانه مال را از فرد مورد نظر اخذ کند، این جرم کلاهبرداری به حساب می آید.
ذکر این نکته مهم و ضروری به نظر می رسد که در روند قضایی امکان تعقیب مستاجر تحت عنوان جرم خیانت در امانت وجود ندارد. مگر در حالتی که در اجاره ملک یا آپارتمان اشیاء داخل آپارتمان نیز به مستاجر سپرده شود، که در این حالت و در صورت تصاحب یا تلف مال، مستاجر را می توان به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد.


عوامل جرم خیانت در امانت


1- استعمال: مال امانی را برای خود استفاده کند.
2- اتلاف: مال امانی را به هر طریقی از بین ببرد.
3- تصاحب: مال امانی را تصاحب کند.
4- مفقود کردن: مال امانی را مخفی نماید و مالک نتواند به آن دستیابی داشته باشد.


اثبات جرم خیانت در امانت


برای اثبات جرم خیانت در امانت و دادرسی و احراز قاضی به آن باید چند مورد و یا عنصر در نظر گرفته شود، که در ادامه این عناصر را نام می بریم.
• عنصر معنوی: یعنی متقلبانه بودن اقدام که همان قصد محرمانه است.
• سپردن مال، اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.
• عنصر مادی، تصاحب یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با شرایطی که بیان شد، جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.


البته با توجه به مصادیق این جرم می توان اظهار نمود که:
• در خیانت در امانت به معنای اصلی و خاص، تقلب برای تصاحب مال پس از تسلیم مال به عمل می آید.
• در سوء استفاده از سفید امضاء و سفید مهر، فریب و سوء استفاده از اعتماد که در قالب جرم خیانت در امانت قرار می گیرد.
• سوء استفاده مستخدمین دولت با تصاحب اوراق و اسناد که در ماده 604 قانون مجازات اسلامی، مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس با جبران خسارت وارده پیش بینی شده است.


مجازات خیانت در امانت


مجازات خیانت در امانت با جبران خسارت و 6 ماه الی 3 سال حبس همراه می باشد. البته اگر از سفید امضاء و سفید مهری که به شخص سپرده شده باشد (یا به هر نحوی بدست آمده باشد) سوء استفاده شود، به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شود.

مجازات خیانت در امانت


مجازات خیانت در امانت چک


چک نوشته ای می باشد که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اگر به عنوان اجاره، امانت، رهن، برای وکالت، در کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده باشد و قرار بر استرداد آن بوده باشد. یا قرار بوده است که به مصرف معینی برسد و شخصی که چک مزبور در نزدش بوده آن را به ضرر مالک، متصرف استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.


آزادی مشروط در جرم خیانت در امانت


شخصی که به جرم خیانت در امانت محکوم شده و مجازات حبس او اجرا شود. به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل یک سوم مجازات در صورتی که در طول مدت حبس از خود حسن رفتار نشان دهد. همچنین از حالات او مشخص شود که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی شود و ضرر و زیان مدعی خصوص را پرداخت یا قراری برای پرداخت آن صورت دهد. در گذشته از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. دادگاه نیز می تواند در صورت وجود شرایطی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده و با رضایت محکوم به حبس، او را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

آزادی مشروط در جرم خیانت در امانت


هزینه دادرسی خیانت در امانت


دعاوی کیفری از حیث هزینه دادرسی به 2 دسته دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی (دعاوی مشخص) تقسیم می ‌شود. هزینه ابطال تمبر برای تقدیم شکواییه در دعاوی کیفری مشخص پنج هزار تومان می باشد. این هزینه در دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل با توجه به میزان چک متغیر خواهد بود. همچنين طرح دعاوی در محاکم شورای حل اختلاف رایگان نیست و این محاکم بابت شروع دعوا هزینه ‌ای به میزان سه هزار تومان دریافت می‌ کنند.


سخن آخر


جرم خیانت در امانت هم مانند سایر جرایم با ادله ی معمول اثبات دعوا مانند شهادت، اقرار، سند و علم قاضی به اثبات می رسد. مجازات خیانت در امانت با توجه به جرم آن متفاوت و متغیر می باشد.