Skip to main content
| author

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟

21 مرداد, 1401

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟ ، بعد از اینکه فردی فوت می کند، رابطه او با اموالش قطع می شود و به طور غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. تقسیم ارث به کسانی که با شخص متوفی رابطه خویشاوندی دارند، بستگی دارد. پس از فوت یک زن اگر اموالی

از او به جا بماند، این اموال به همسر و فرزندان او تعلق می گیرد. اما اگر این زن، همسر و فرزندی نداشته باشد این اموال به چه کسانی تعلق می گیرد؟ در ادامه با ما همراه باشید تا با این موضوع آشنا شوید.


ورثه زن فوت شده


ورثه زن فوت شده به 3 طبقه کلی تقسیم می ‌شوند.
• وراث طبقه اول زن: فرزندان، شوهر، پدر، مادر و نوادگان
• وراث طبقه دوم زن: اجداد، برادر، خواهر، برادرزاده و خواهرزاده
• وراث طبقه سوم زن: دایی، خاله، عمو، عمه و اولاد آنها
توجه کنید که در صورتی که به ترتیب اگر در هر طبقه حتی یک نفر در قید حیات باشد، سایر طبقات از دریافت ارث ساقط می‌ شوند.


سهم الارث وراث زن طبق قانون


در مورد ارث بری در عقد موقت، همسران در صورت وفات از یکدیگر ارث نخواهند برد. همچنین اگر بین آنها طلاق ایجاد شود، تنها تا زمان باقی مانده عده جزء وراث همدیگر خواهند بود و بعد از پایان عده دیگر از اموال همدیگر ارثی نخواهند برد. طبق قانون وصیت هر متوفایی فقط درمورد یک سوم از اموال خود مجاز می باشد و همچنین اگر متوفی در زمان حیات یکی از وراث را از ارث محروم کند، این امر در تقسیم ارث لحاظ نخواهد شد.
از نظر قانونی هر کسی در زمان حیات اختیار اموال خود را در دست دارد و می تواند اموال را به هر کسی که می خواهد انتقال دهد. به شرط آنکه این کار به صورت قانونی انجام شود. اما اختیار اموال متوفی تا زمانی که تقسیم قانونی و انحصار ورثه انجام نگرفته با قانون می باشد و باید این تقسیم طبق قوانین و به عدالت صورت گیرد. هر ورثه ای که در تقسیم سهمش نا دیده گرفته شود، حق ابطال و بر هم زدن تقسیم را خواهد داشت.


در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟


اگر زنی که فوت شده متاهل باشد و اما فرزندی نداشته باشد، نصف اموال او به شوهر زن سپرده می شود. ما بقی اگر پدر و مادر او زنده باشند یک سومی که باقی مانده است به مادر تعلق می گیرد و دو سوم دیگر به پدر متوفی داده می شود. اما اگر پدر و مادر شخص متوفی در قید حیات نباشند، تمام دارایی او به همسرش تعلق می گیرد.
اما اگر زن دارای فرزند باشد، ارثیه بین همسر و فرزندانش تقسیم می شود. یعنی یک چهارم اموال برای همسر او در نظر گرفته می شود و مابقی میان فرزندان تقسیم بندی می شود. لازم است که بدانید تقسیم ارث بین زنان و مردان متفاوت می باشد و مردان دو برابر زنان ارث می گیرند. یعنی اگر شخص متوفی هم فرزند دختر داشته باشد و هم فرزند پسر، به فرزند پسر او بیشتر از فرزند دختر یا به پدر شخص متوفی بیشتر از مادر او اموال به ارث می رسد.

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟
در واقع طبقات سه گانه وراث زن مانند هر متوفی دیگری خواهد بود و سهم هر وارث با توجه به نسبت او با متوفی و جایگاه خود در جدول تقسیم ارث مشخص می شود. همسر زن در کنار تمام طبقات شامل ارث خواهد شد و در صورت نبود افراد هر طبقه ارث به طبقه بعد منتقل می گردد.
طلا و زیور آلات زن اگر در تملک او باشند، به همان نسبت تعیین شده دیگر اموال بین وراث تقسیم می شود. اما اگر همسرف آنها را به صورت امانت به او داده باشد متعلق به او خواهد بود و تقسیمی در مورد آنها انجام نخواهد گرفت.


ارث زن بدون فرزند چگونه است؟


وقتی زن فوت کند و فرزندی نداشته باشد، نصف اموال او متعلق به همسرش خواهد بود. مابقی ارث و اموال بین بقیه وراث که در طبقات سه گانه وراث قرار دارند، تقسیم می شود.
اگر در فوت زن، شوهر خود فرزند داشته باشد و فرزندان از زن فوت شده نباشند، باز نصف اموال زن سهم مرد خواهد بود.
هر گاه زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد و به جز همسر وارثی هم نداشته باشد، همه اموال او به همسرش خواهد رسید. همانطور که گفته شد، اما اگر اولاد داشته باشد یک چهارم اموال به شوهرش و مابقی بین اولاد او تقسیم می شود.
برخلاف اینکه اگر زن فوت کند و به جز شوهرش وارثی نداشته باشد، همه ارث به شوهر خواهد رسید، اگر مردی فوت کند و به جز زنش وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم اموال او به زن خواهد رسید و مابقی سهم حاکم شرع خواهد بود.


تقسیم ارث زن بین فرزندان به چه صورت خواهد بود؟


اگر در طبقه اول فقط فرزندان آن زن وجود داشته باشند، اموال به طور کامل به آنها تعلق می گیرد. در صورتی که همه فرزندان دختر باشند یا اگر همه فرزندان پسر باشند، ارثیه به طور مساوی و یکسان میان آنها تقسیم بندی می شود. اما اگر فرزندان شخص متوفی هم دختر باشد و هم پسر، اموال به گونه ای تقسیم می شود که سهم هر پسر دو برابر هر دختر خواهد بود.
در واقع فرقی نمی کند شخص متوفی پدر باشد یا مادر، نوع تقسیم بندی ارثیه میان آنها به این صورت خواهد بود.


سخن آخر


تقسیم ارث زن تا زمانی امکان پذیر است که او هیچ وصیت نامه ای قید و ثبت نکرده باشد. اما اگر او وصیت نامه تنظیم کرده باشد و اموال خود را به شخصی واگذار کرده باشد، تقسیم ارث مطابق با وصیت نامه او صورت خواهد گرفت. در غیر اینصورت تقسیم ارث باید به عدالت و رعایت قانون صورت بگیرد. زمانی که سهم یک نفر نادیده گرفته شود و یا هنگام تقسیم ارث به عدالت با او رفتار نشود، او حق ابطال و بر هم زدن تقسیم را خواهد داشت.