ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
متخصص روانکاوی

متخصص روانکاوی کیست؟ بسیاری از مردم نمی دانند روانکاو کیست و چه کارهایی انجام می دهد. برخی از مردم بر این باورند که روانکاوان توانایی بیشتری برای درمان اختلالات روحی و روانی دارند که فراتر از قدرت روانشناسان و روانپزشکان است.

روانکاو، زیر نظر مراکز عملی آموزش های مورد نیاز را برای انجام روش های روانکاوی دیده. زیگموند فروید نخستین کسی بود که رویکرد روانکاوی را در جهان گسترش داد. دیدگاه‌های فروید پیرامون انسان و فرآیندهای روانی بود و همواره هواداران و مخالفان فراوانی داشت تا جایی که یکی از برجسته‌ترین شاگردان او کارل گوستاو یونگ با دیدگاه‌های او مخالفت می‌کند و دیدگاه‌های خود را در زمینه‌ی روانکاوی بیان می‌کند. زیگموند فروید کسی بود که شیوه‌های نوین روان‌درمانی را پیاده‌سازی کرد. به گفته ی فروید روانکاوی بخشی از روان‌شناسی، و روانکاو یک روان‌شناس است.


متخصص روانکاوی کیست؟


متخصص روانکاوی کیست؟، روانکاو، یک روان‌شناس است که در درمان اختلالات روانی از رویکردها و شیوه های درمانی روانکاوی بهره می گیرد، و افزون بر داشتن مدرک روانشناسی، دوره های تخصصی روانکاوی را زیر نظر مراکز عملی و آموزشگاه های معتبر جهانی روانکاوی گذرانده‌اند. دوره‌های آموزشی که یک روانکاو سپری می‌کند حداقل ۴ سال است. با گذراندن دوره‌های تخصصی فرد می‌تواند به عنوان یک روانکاو به درمان اختلالات روان‌شناختی با بهره‌گیری از شیوه‌های روانکاوی بپردازد.


روانکاو چه کاری انجام می دهد؟


اکثر مردم گمان می کنند که روانکاو کسی است که ما به اتاقش می رویم و روی کاناپه ای دراز می کشیم تا او به حرف هايمان گوش کند، اما کار روانکاو گوش دادن به گفته ها نیست کار روانکاو فراتر از شنیدن است. روانکاو با شناسایی اختلالات روانی با اصول روانکاوی درمان را آغاز می کند. روانکاوی مجموعه ای از دیدگاه ها و راهکارهای درمانی را دربرمی‌گیرد ریشه در پژوهش های روانکاوی دارد. محور درمانی در روانکاوی، کاوش، بررسی و تحلیل ناهشیار به منظور ریشه‌یابی و درمان موثر اختلالات روانی است. در این روش، روانکاو افکار، احساسات، تمایلات و خاطرات ناخوشایند را که در ناهشیاری اتفاق افتاده اند، تلاش می کند شناسایی و با ورود به ضمیر ناخودآگاه به درمان اختلالات روانی بپردازد.

منبع : https://mrpsychologist.com/who-is-psychoanalyst/

آگهی اینترنتی ویژه نقره ای