امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
چطور مهریه ندهیم

چطور مهریه ندهیم ، با توجه به افزایش بسیار زیاد مبلغ سکه بسیاری از افرادی که می خواهند از همسر خود جدا شوند همواره به دنبال راه هایی برای عدم پرداخت مهریه هستند. مهریه حق طبیعی زن است که بعد از جاری شدن خطبه ی عقد به او تعلق می گیرد و مرد نیز موظف است هر زمان که زن مهریه خود را بخواهد آن را پرداخت نماید.

مهریه می تواند سکه، پول، زمین و... باشد.
مهریه حق طبیعی همه ی خانم هاست و آقایان نیز باید آن را پرداخت کنند. در این مقاله ما به چند نمونه از قوانینی که باعث می شود مهریه به زن تعلق نگیرد اشاره خواهیم کرد. قوانین مختلفی وجود دارد که باعث می شود مهریه به زن تعلق نگیرد و مرد نیز می تواند مهریه را پرداخت نکند.

چطور مهریه ندهیم ؟


قوانینی برای عدم پرداخت مهریه به زن:


1-اگر عقد بین زن و شوهر باطل شده باشد و آن ها رابطه ی زناشویی نداشته باشند مهریه به زن تعلق نمی گیرد. 2- اگر زن و مرد رابطه ی زناشویی نداشته باشند و زن بعد از عقد و قبل از تعیین مهریه فوت کرده باشد مهریه به او تعلق نمی گیرد، اما اگر رابطه ی زناشویی داشته باشند مرد باید مهریه را به ورثه ی زن بدهد. 3- اگر عقد به هر دلیلی فسخ شود و زن و شوهر رابطه ی جنسی نداشته باشند مهریه به زن تعلق نمی گیرد. (اگر مرد دچار ناتوانی جنسی باشد نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.) 4- اگر زن و شوهر بخواهند از یکدیگر جدا شوند و رابطه ی جنسی نداشته باشند تنها نصف مهریه به زن تعلق می گیرد. (اگر مرد قبل از طلاق مهریه را پرداخت کرده باشد می تواند نصف آن را پس بگیرد.) 5- اگر طلاق به صورت توافقی یا از طرف زن باشد، زن می تواند مهریه ی خود را ببخشد یا فقط بخشی از آن را دریافت کند.


بعضی از آقایان نیز با روش های غیرقانونی و با ضرب و شتم می خواهند زن را وادار کنند مهریه ی خود را ببخشد. این افراد با روش های مختلف زن را اذیت و تهدید می کنند و زن نیز برای رهایی از آزار و اذیت مجبور می شود مهریه ی خود را ببخشد.


آیا مهریه به زنی که خیانت کرده است تعلق می گیرد ؟

بله مهریه حق طبیعی و قانونی زن است و موضوعاتی مثل خیانت نمی تواند باعث از بین رفتن این حق شود.


آیا مهریه به زنی که بچه دار نمی شود تعلق می گیرد ؟

اگر مردی بخواهد همسر خود را به دلیل اینکه بچه دار نمی شود طلاق بدهد باید مهریه را نیز به صورت کامل پرداخت کند.
اگر قصد دارید از همسر خود جدا شوید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وکیل طلاق توافقی در کرج مراجعه کنید.

آگهی اینترنتی ویژه نقره ای