بهداشت روانی و عوامل موثر آن

بهداشت روانی و عوامل موثر آن ، بهداشت روان یکی از ابعاد سلامتی می باشد. بهداشت روان بخش جدایی ناپذیر از بهداشت عمومی است. همچنین فرد را از عناصر شناختی، عاطفی و توانایی های خود در ایجاد رابطه با دیگران آگاه می کند. انسان با داشتن تعادل روانی، بهتر

ادامه مطلب

لجبازی چیست؟ + چرا افراد لجبازی می کنند؟

لجبازی چیست؟ + چرا افراد لجبازی می کنند؟ ، یکی از عیوب شخصیتی افراد، لجبازی می باشد. لجبازی رفتاری است که از والدین به ارث می رسد و یا برای جلب توجه انجام می شود. برای آرام کردن فرد لجباز باید نظر و ایده او را مهم جلوه دهید و سعی به تقابل نداشته باشید.

ادامه مطلب

روش های موثر برای غلبه بر ترس

روش های کنترل ترس ، ترس هر شخصی به شکل خاص خودش می باشد. اگر فوبیای اجتماعی در فردی باشد از جمعیت زیاد، مهمانی ها و بازی های گروهی می ترسد و دوری می کند. همچنین در این مکان ها احساس آرامش ندارد. اما به تعداد انسان های کره زمین ترس

ادامه مطلب

خشم چیست؟

خشم چیست و راه های کنترل آن ، خشم یک احساس ساده و مربوط به ناکامی و نارضایتی می باشد. هر وضعیتی که انسان را دچار ناکامی کند، سبب ایجاد خشم می شود. به عبارت دیگر خشم یک واکنش احساسی خود به خود در برخورد با تهدید است. این هیجان در واقع بخشی از زندگی هر فرد می باشد.

ادامه مطلب