تورم چیست و چگونه ایجاد می شود؟

تورم چیست و چگونه ایجاد می شود؟ ، تورم و تغییر نرخ آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش های اقتصاد و بازارهای مالی (مانند بورس و سهام) می باشند. بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می شود. زیرا این نرخ، ازش پول کشور را نشان می دهد.

ادامه مطلب

ترخیص کالا از مناطق آزاد

ترخیص کالا از مناطق آزاد، مناطق آزاد بخش هایی از کشورها و قلمروهای سیاسی هستند که در محدوده ی یک بندر یا نزدیکی آن قرار دارند. در این مناطق، تجارت به صورت آزاد با سایر نقاط جهان انجام می شود.

ادامه مطلب

گمرک کجاست؟

گمرک چیست و چه وظایفی دارد؟، تجارت جهانی و اقتصاد بین المللی در پیشرفت و توسعه ی کشورهای جهان تاثیر زیادی دارد. نقش تجارت و اهمیت آن در زندگی روز به روز پر رنگ تر می شود. آگاهی از مسائل مربوط به تجارت و اقتصاد در قرن کنونی بسیار ضروری است. به دیدی وسیع تر برای توسعه ی فعالیت های اقتصادی و تجاری در سطح

ادامه مطلب

ترخیص کار کیست؟

ترخیص کار کیست و چه وظیفه ای دارد؟ ، با توجه به این که امروزه اقتصاد نقشی اساسی در اوضاع جهان دارد توجه به صادرات و واردات حائز اهمیت می باشد. براین اساس چگونگی ورود و خروج کالاها مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب