Skip to main content

کمپ ترک اعتیاد در ورامین

ما اعتقاد داریم ، یکی از کامل ترین شیوه های ترک اعتیاد، گذراندن طول درمان ، در کمپ ترک اعتیاد ورامین است. در مرکز ترک اعتیاد ورامین ، ما هرآنچه برای ترک بیمار در کمپ ترک اعتیاد، نیاز است فراهم کرده ایم. از مهمترین مزایای ترک اعتیاد در کمپ ورامین ، بودن در یک محیط امن و بدون دسترسی به هیچ ماده ممنوعه ای میباشد. وجود محیط آرام و بدون درگیری و استرس در مدت ترک ، بسیار مهم است و اکثر بیماران در محیط خارج ، با آن درگیر هستند.

افزودن به علاقه مندی ها

منطقه

تهران
نشانی

موقعیت