Skip to main content

وکیل چک در سعادت آباد

وکیل چک در سعادت آباد ، چک مهم ترین سند تجاری در که ابزاری برای پرداخت می باشد . چک به دو دسته اصلی تقسیم می شود ، اولین نوع که توسط شخص صادر می شود و دومی هم چک هایی هستند که توسط بانک ها صادر می شوند . قوانین چک برای کسانی که دارند از آن استفاده می کنند بسیار مهم است . برای جلوگیری از خطراتی که ممکن است برای چک کشیدن وجود داشته باشد ، باید بدانید که چطور از چک استفاده کنید و چه قانون هایی در این صورت وجود دارد . وکیل چک می تواند در مواردی که مربوط به چک است به صورت تخصصی فعالیت کند . پیگیری های قضایی در صورت وجود موارد زیر قابل مطالبه می باشد : در صورتی که چک سفید امضاء باشد
در صورتی که چک وعده دارباشد
در صورتی که چک بابت ضمانت صادر شده باشد
در صورتی که شش ماه از تاریخ صدورچک اقدامی برای طرح شکایت کیفری نکرده باشد.
از دیگر ویژگی های وکیل چک در سعادت آباد : پذیرش وکالت پرونده‌های دعاوی کیفری، حقوقی، ملکی، ثبتی و خانوادگی ، پذیرش صفر تا صد پرونده ، دریافت دستمزد به طور توافقی ، حفظ اطلاعات شخصی موکلان می باشد . برایدریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در آگهی وکیل چک در سعادت آباد تماس بگیرید .
در صورتی که چک وعده دارباشد

در صورتی که چک بابت ضمانت صادر شده باشد

در صورتی که شش ماه از تاریخ صدورچک اقدامی برای طرح شکایت کیفری نکرده باشد.

از دیگر ویژگی های وکیل چک در سعادت آباد : پذیرش وکالت پرونده‌های دعاوی کیفری، حقوقی، ملکی، ثبتی و خانوادگی ، پذیرش صفر تا صد پرونده ، دریافت دستمزد به طور توافقی ، حفظ اطلاعات شخصی موکلان می باشد . برایدریافت اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در آگهی وکیل چک در سعادت آباد تماس بگیرید .

افزودن به علاقه مندی ها

منطقه

نشانی

موقعیت