تراشکاری
صنعتی

تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیفرزکاری تراشکاری سری تراشی CNC
همراه: 09908878923
تک تراش
توضیحات آگهیانجام کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی
همراه: 09908878923
TARASHKARI
توضیحات آگهیارایه ی خدمات تراشکاری CNCو فرزکاریCNC و سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب دریافت کلیه ی خدمات تراشکاری و فرزکاری سری تراشی مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشگاری فرز سری
توضیحات آگهیساخت قطعات با دستگاههای تراشکاری cnc ، فرزکاری cnc، سری تراشیcnc ، مینی cnc با کیفیت و دقت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ارایه ی خدمات مطابق با نقشه
همراه: 09908878923
تیک تراش
توضیحات آگهیتیک تراش ، تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تیک تراشان
توضیحات آگهی صنعت CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه طبق نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
دستگاه تراشکاری cnc در چهاردانگه
توضیحات آگهیدستگاه cnc آلمانی اصل فروش به همراه آموزش های اولیه دستگاه گارانتی 24 ماهه
همراه: 09925378130
برتر تراشان
توضیحات آگهیساخت و تولید قطعات صنعتی با دستگاههای تراشکاری cnc ، فرزکاری cnc ، سری تراشیcnc ، مینی cnc با کیفیت و دقت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ارایه ی خدمات م
همراه: 09908878923
سری تراش سری کاری CNC تراش فرز
توضیحات آگهیسریکاری سری تراشیCNC تراشکاری فرزکاری سری تراشیCNC با دقت و کیفیت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت بر اساس نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری - فرزکاری - سری تراشی - cnc
توضیحات آگهیانجام کلیه ی خدمات تراشکاری CNC و فرزکاری CNC سری تراشی CNC
همراه: 09908878923
ماشینکاری ، تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیماشینکاری تراشکاری ، فرزکاری و سری تراشی CNC
همراه: 09908878923
پیکو تراشان
توضیحات آگهی، تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
NC , CNC تراش فرز
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب تضمین کیفیت با توجه به بهره گیری از بهترین ابزارهای کنترل کیفیت قطعات امکان سفارش قطعه مطابق با نقشه
همراه: 09908878923
مینی تراشان
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب تضمین کیفیت با توجه به بهره گیری از بهترین ابزارهای کنترل کیفیت قطعات امکان سفارش قطعه مطابق با نقشه و یا نمونه
همراه: 09908878923
پویا صنعت
توضیحات آگهیتراشکاران پویا تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
نانوتراش
توضیحات آگهی، تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری نظام
توضیحات آگهیتراش انواع متریال فولادی ، چدنی ، مسی ، برنجی ، تفلنی و ... بهترین کیفیت را از ما بخواهید. ساخت کلیه ی قطعات صنعتی از صفر تا صد (فلزی و غیر فلزی)
همراه: 09908878923
خدمات تراشکاری CNC فرز CNC سریکاریCNC
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیخدمات تراشکاری ، فرزکاری، سری تراشی، cnc
همراه: 09908878923
خدمات CNC
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه
همراه: 09908878923
تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیCNC کاران دقت افزا فرز تراش سری CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه مطابق با نق
همراه: 09908878923
ریزتراشان
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب تضمین کیفیت با توجه به بهره گیری از بهترین ابزارهای کنترل کیفیت قطعات امکان سفارش قطعه مطابق با نقشه و یا نمونه
همراه: 09908878923
تراش فرز CNC
توضیحات آگهیتراش و فرز CNC امکان دریافت کلیه ی سفارشات ساخت قطعات صنعتی طبق نمونه و یا نقشه با کیفیت عالی و قیمت مناسب دریافت سفارشات قطعه از سایر استانها و ساخت قطعات مطابق با نقشه و ارسال
همراه: 09908878923
تراشکاری تلرانس CNC
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
سری تراشان تلرانس
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاران مدرن
توضیحات آگهیتراشکاری مدرن ارایه دهنده ی کلیه ی خدمات تراش CNC فرزCNC سری تراشی CNC با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب (انجام انواع جوشکاری ها) دریافت سفارش از استانها و ساخت طبق نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
سریکاران دقیق
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
ریز تراشه
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری جوان
توضیحات آگهیمجامع صنعت CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه طبق نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری تات
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری CNC ، فرزکاری CNC ، سری تراشی CNC
توضیحات آگهیارایه ی کلیه ی خدمات ماشینکاری CNC تراشکاری و فرزکاری ، سری تراشی CNC امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ساخت قطعات مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
خدمات تراش CNC
توضیحات آگهیانجام کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی
همراه: 09908878923
تکنیک صنعت
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب تضمین کیفیت با توجه به بهره گیری از بهترین ابزارهای کنترل کیفیت قطعات امکان سفارش قطعه مطابق با نقشه و یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری CNC ، فرزکاری CNC ، سری تراشی CNC
توضیحات آگهیسری تراشی CNC فرز تراش سری CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه مطابق با نقشه
همراه: 09908878923
NC , CNC تراشکاری و فرزکاری
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و تولید مطابق با نقشه و یا نمونه
همراه: 09908878923
تیزتراش
توضیحات آگهیانجام کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی
همراه: 09908878923
تک تراشان
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری پیمان
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه
همراه: 09908878923
بینش تراش
توضیحات آگهیمجامع صنعت CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه طبق نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاری تیم
توضیحات آگهیمجامع صنعت CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه طبق نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
CNC  تراش و فرز سری تراش
توضیحات آگهیارایه ی کلیه ی خدمات تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی اجرای کلیه ی قطعات با دستگاه تراشکاری CNC ، فرزکاری CNC ، سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب
همراه: 09908878923
تراشکاری کاردان
توضیحات آگهیتراشکاری کاردان ارایه دهنده ی کلیه ی خدمات تراش CNC فرزCNC سری تراشی CNC با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب (انجام انواع جوشکاری ها) دریافت سفارش از استانها و ساخت طبق نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشکاران بزرگ
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
تراشان
توضیحات آگهیساخت قطعات با دستگاههای تراشکاری cnc ، فرزکاری cnc ، سری تراشیcnc ، مینی cnc با کیفیت و دقت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ارایه ی خدمات مطابق با نقشه
همراه: 09908878923
تراشکاری ، فرزکاری ، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیخدمات تراشکاری CNC فرزکاری CNC سری ترای CNC
همراه: 09908878923
دقیق صنعت
توضیحات آگهیساخت و تولید قطعات صنعتی با دستگاههای تراشکاری cnc ، فرزکاری cnc ، سری تراشیcnc ، مینی cnc با کیفیت و دقت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ارایه ی خدمات م
همراه: 09908878923
خدمات CNC
توضیحات آگهیسری تراشی CNC فرز تراش سری CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه مطابق با نقشه یا
همراه: 09908878923
کیمیا تراش
توضیحات آگهیساخت قطعات با دستگاههای تراشکاری cnc ، فرزکاری cnc ، سری تراشیcnc ، مینی cnc با کیفیت و دقت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ارایه ی خدمات مطابق با نقشه ی
همراه: 09908878923
کوچک تراشان
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب تضمین کیفیت با توجه به بهره گیری از بهترین ابزارهای کنترل کیفیت قطعات امکان سفارش قطعه مطابق با نقشه و یا نمونه
همراه: 09908878923
فرزکاری ،تراشکاری، سری تراشی ، cnc
توضیحات آگهیتراشکاری CNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC با کیفیت عالی و قیمت مناسب تضمین کیفیت با توجه به بهره گیری از بهترین ابزارهای کنترل کیفیت قطعات امکان سفارش قطعه مطابق با نقشه و یا نمونه
همراه: 09908878923
سری تراشان کولاک
توضیحات آگهیصنایع تراشکاریCNC فرزکاری CNC سری تراشی CNC تولید کلیه ی قطعات صنعتی با دقت و کیفیت عالی و قیمت مناسب امکان دریافت سفارش از سایر استانها و ساخت مطابق با نقشه یا نمونه
همراه: 09908878923
خدمات تراشکاری CNC
توضیحات آگهیسری تراشی CNC فرز تراش سری CNC ارایه دهنده کلیه ی خدمات تراش CNC انجام کلیه ی خدمات فرزکاری با قیمت مناسب و کیفیت عالی دریافت سفارشات از سایر استانها و تولید قطعه مطابق با نقشه یا
همراه: 09908878923
هنر تراش
توضیحات آگهیهنر تراش ساخت قطعات با دستگاههای تراشکاری cnc ، فرزکاری cnc ، سری تراشیcnc ، مینی cnc با کیفیت و دقت بالا و قیمت مناسب امکان دریافت سفارشات از سایر استانها و ارایه ی خدمات مطابق
همراه: 09908878923

درباره ما

  • ثبت آگهی اینترنتی در کتاب نقره ای ، در ان وب سایت شما می توانید برنامه ریزی، انتشار ، نمایش و ثبت آگهی تبلیغاتی کسب اطلاعات و آگاهی در هر زمینه ای، پیش نیاز اصلی تصمیم گیری می باشد. غالبا افراد می دانند باید نسبت به موضوع مورد نیازشان در سایت های ثبت آگهی اینترنتی ، آگاهی کسب کنند اما نمی دانند این اطلاعات را از کجا و از چه طریقی کسب کنند. بانک جامع مشاغل کتاب نقره ای (آگهی اینترنتی) با هدف آگاه سازی افراد در این زمینه و به تبع آن تبلیغات و شناساندن انواع مشاغل و اصناف، ایجاد شده است.

اطلاعات تماس

مجوزها

سایت کتاب نقره ای فقط منتشر کننده آگهی می باشد. پیش از معامله یا پرداخت وجه بررسی های لازم را انجام دهید.

برای راهنمایی به راهنمای خرید امن مراجعه نمایید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سئوهاما می باشد

طراحی سایت و خدمات سئو توسط تیم سئوهاما - میزبانی وب توسط سرورهاما