با سلام قبل از ارسال آگهی از قسمت شرایط و قوانین قوانین آگهی را بررسی کنید.

برای افزایش فروش و بهبود کاری این مقاله را مطالعه کنید. (چگونه با کتاب نقره ای فروش خود را افزایش دهیم ؟)

آگهی ها به دو بخش عادی و ویژه تقسیم شده است.

آگهی های عادی 15  روزه رایگان در سایت قرار داده می شود.

آگهی های عادی 30 روزه با مبلغ 25.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

آگهی های عادی 90  روز با مبلغ 70.0001 تومان در سایت قرار داده می شود.

آگهی های عادی 180  روز با مبلغ 330.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

آگهی های عادی 365  روز با مبلغ 435.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

توجه                                           توجه

در آگهی عادی، آگهی شما فقط در سایت ثبت شده و هیچگونه اقدامی برای سئو آن انجام نمی شود.

آگهی های ویژه با سئو

آگهی های ویژه 6 ماه با مبلغ 600.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

آگهی های ویژه یکساله ماه با مبلغ 800.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

به تمام موارد 9% مالیات ارزش افزوده نیز اضافه میگردد.

نمونه آگهی ویژه

نمونه آگهی معمولی