Skip to main content

مربی سگ در کامرانیه

مربی سگ در کامرانیه ، مربی سگ به عنوان فردی که رفتار درست را با توجه به شخصیت های متنوعی که سگ ها دارند بلد می باشد. برای این کار درس خوانده و آموزش دیده است. کمک هایی که یک مربی با تربیت سگ انجام میدهد شامل فرمان برداری از صاحبش، اصلاح مشکلات رفتاری سگ و آموزش دادن به صاحب سگ است.

افزودن به علاقه مندی ها

منطقه

کامرانیه
نشانی

موقعیت