Skip to main content
| Super User

آموزشی

20 مرداد, 1401

آموزشی ، شامل فعالیت هایی است که با هدف آسان نمودن یادگیری از سمت معلم یا آموزگار به دانش آموزان ارائه می شود. در فرآیند آموزش، اقداماتی از سمت معلم صورت می گیرد که به یادگیری دانش آموزان کمک می کند.

معلم با فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم، موجب یادگیری آسان تر دانش آموزان می شود. روش تدریس معلم که در فرآیند آموزش مطرح می شود، شامل گفت و گو با دانش آموزان، مشاهده، تجربه عملی و استفاده از الگوی تجربه می باشد.


تعریف آموزش


آموزش در بیان دکتر سیف عبارت است از فعالیت هایی است که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده، به کنش متقابل جریان می یابد. به طور کلی تعریف آموزش شامل تحریک و راهنمای یادگیری، هنر کمک کردن به یادگیری در افراد دیگر، و فراهم کردن شرایط مناسبی جهت یادگیری دانش آموزان می باشد. آموزش عبارت است از فعالیت هایی که در نهایت منجر به یادگیری می شود. یادگیری فهم مطلبی است که دانش آموز بتواند به صورت عملیاتی از آن استفاده نماید.


آموزش چیست


آموزش تجربه ای مبتنی بر یادگیری با هدف ایجاد تغییرات پایدار در دانش آموزان می باشد. آموزشی به معنای تغییر دانش، نگرش و تعامل افراد است. فرآیند آموزش به گونه ای است که موجب افزایش مهارت و توانایی تازه تر در افراد می شود. افرادی که در آموزشگاه یا موسسه آموزشی در زمینه مشخصی تعلیم می بینند، در زمینه عملکرد شغلی، پیشرفت های بیشتری نسبت به زمان قبلی خود خواهند داشت. مراحل آموزش شامل فعالیت های پیش از آموزش، فعالیت های ضمن آموزش و فعالیت های پس از آموزش می شود. امروزه از کتاب ها و تحقیقات زیادی در زمینه محتوا، اهداف و نحوه بهینه آموزش نوشته می شود. با توجه به اینکه فرآیند آموزش یکی از پایه های اساسی پیشرفت جامعه می باشد، موضوع آموزش در یک جامعه اهمیت زیادی پیدا می کند.


آموزش رایگان


آموزش رایگان ، شامل آموزشی است که در قبال یادگیری دانش آموزان، هزینه ای به معلم یا آموزشگاه ارائه نمی شود. امروزه در بسیاری از سایت های آموزشی، با استفاده از متن های آموزشی، فیلم های آموزشی، تصاویر آموزشی، فایل های صوتی آموزشی، پادکست های آموزشی و کتاب های آموزشی می توان به یادگیری موضوع مورد نظر دست یافت. برخی از موسسات و آموزشگاه ها هزینه های مناسبی جهت آموزش فنون مورد نظر در نظر می گیرند که مناسب اقشار مختلف جامعه می باشد.


سایت آموزشی


امروزه با ورود تکنولوژی در حوزه آموزش، افراد با طراحی سایت های آموزشی، به صورت رایگان یا پرداخت هزینه مشخصی، اقدام به آموزش موضوع خاصی می نمایند. در وب سایت های آموزشی، فعالیت هایی از جمله کلاس های مجازی، قابلیت گفتگوی آنلاین با اساتید، گفتگوی آنلاین با دانش پژوهان و پرداخت شهریه کلاس ها به صورت آنلاین صورت می گیرد. مدیر وب سایت آموزشی با در نظر گرفتن به روز ترین اطلاعات مربوط به فنون، محتوا و مطالب سایت آموزشی را به روز می کند. از مزایای طراحی سایت آموزشی، می توان به دسترسی آسان و هزینه های مناسب آموزش اشاره نمود.